Fundacja „Ars Aenigma”

Fundacja Wielopolskich na rzecz kultury „Ars Aenigma”

Fundacja „ARS AENIGMA” została ustanowiona w 2009 roku poprzez Fundatorów Beatę Wielopolską i Bożenę Motylewską-Wielopolską.

Prezes Zarządu Fundacji:
Beata Wielopolska
Kontakt:504 274 354
E-mail: b.wielopolska( łacz nik )wp.pl

Adres FUNDACJI:
00-656 Warszawa
ul. Ksawerów 30/106
REGON: 141957243
NIP: 5213537732
KRS: 0000329360
Numer konta bankowego:
32 1240 1112 1111 0010 2644 4995


Podstawowym celem Fundacji „ARS AENIGMA” jest prowadzenie działalności kulturalnej w kraju i za granicą w rozumieniu zasady syntezy sztuk, ze szczególnym uwzględnieniem polskich Twórców i Wykonawców, w następujących dziedzinach:

 • teatru (w tym teatru plenerowego i ulicznego),
 • pantomimy,
 • tańca,
 • ruchu scenicznego,
 • muzyki (zarówno w zakresie kompozycji, aranżacji, jak i wykonawstwa),
 • działań wizualno-plastycznych (nie wyłączając fotografii).

Poprzez powyższą działalność Fundacja „ARS AENIGMA” dąży do:

 • upowszechniania szeroko pojętych performing arts wśród masowego odbiorcy, zwłaszcza wśród dzieci, młodzieży i studentów oraz osób mających ze względów społecznych ograniczony dostęp do dóbr kultury, w tym osób niepełnosprawnych,
 • integracji wysoce wykwalifikowanego kapitału ludzkiego zagrożonego bądź degradacją zawodową, bądź marginalizacją społeczną, bez względu na przynależność etniczną,
 • podnoszenia atrakcyjności turystycznej miast i regionów w kraju i za granicą poprzez współtworzenie ich wizerunku w sferze kultury,
 • prowadzenia działalności oświatowej związanej tematycznie z realizowanymi przez Fundację przedsięwzięciami kulturalnymi,
 • promowania uniwersalnych cech kultury polskiej w kraju i za granicą w kontekście kultury europejskiej.

Fundacja „ARS AENIGMA” chętnie nawiąże współpracę z podmiotami o podobnej misji.