Kontakt

Kontakt

WIEDEŃ (AUSTRIA):

tel/fax: +43 1 59 54 196
telefon komórkowy: +43 699 13 82 92 33

WARSZAWA (POLSKA):

tel/fax: +48 22 646 74 00
telefon komórkowy: 504 274 354

e-mail: beata.wielopolska( łacz nik )gmail.com